Devaluatie van het menselijk lichaam

19 januari, 2016    |    artikel • 2 minuten

testenBeeld: PRA Health Sciences

We kennen de neiging om steeds gezonder te gaan eten, en goed voor ons lichaam èn de aarde te willen zorgen. Het is een teken van deze tijd. We willen goede rentmeesters zijn. Maar toch staat die tendens ook onder druk, en signaleren we een tegentrend. We zien dat er over ons lichaam gedacht en gesproken wordt op een manier die haaks staat op ons goede voornemen om er goed voor te zorgen.

We horen in een reclamespotje dat het testen van medicijnen ècht voor ‘gewone mensen’ is. In 2006 schreef NRC nog over de relatieve veiligheid van deelname aan zulke tests, maar tegenwoordig zijn de geluiden wat alarmerender, en horen we van gevallen waar het mis ging. Voor sommige mensen is het vooruithelpen van de medische wetenschap genoeg reden om mee te doen. Ongemak en grotere risico’s worden gedragen – elke vooruitgang brengt ook slachtoffers met zich mee. Maar toch – in een tijd dat mensen (noodgedwongen) ZZP’er worden, zien we een groei van het aantal medicijnentesters – het wordt zelfs aangemerkt als beroep.  Het lijkt er op dat deze mensen het doen als kostwinning, en dat het daarmee meer voor de broodwinning dan voor het ideaal is.

Terwijl medicijnentesters iets van hun veiligheid opofferen vóór het testen van producten, zagen we dat Jacqueline Traide iets van zichzelf opofferde tégen het testen van daarvan. En plein publique, in de etalage van een winkel in Londen, liet zij zich behandelen zoals dieren worden behandeld tijdens tests met cosmetische producten. Een protest met als inzet de dierproeven in de cosmetische industrie. Maar de opbrengst hoeft niet altijd even hoog te zijn. De vraag of het lichaam privé eigendom is, of gemeengoed, heeft soms een onzekere uitkomst. Het verschijnsel waarbij (vaak jonge) meisjes sex hebben in ruil voor een drankje of een ritje naar huis, is al jaren geleden gesignaleerd. Natuurlijk hebben die meisjes nog altijd zelfbeschikking over hun lichaam – maar ze bieden dat lichaam tegelijkertijd als gemeengoed aan.

Ons verhaal over ‘Russisch Roulette’, en de ‘generatie zonder angst, sluit hierbij aan. We zien een tijd waarin mensen risico’s nemen – in het klein en in het groot. Naarmate de omstandigheden ongewoner worden, zullen mensen makkelijker omspringen met hun lichaam en wat we zien als waardigheid. Er zijn meer actuele onderwerpen die hierop aansluiten, en de waarde van ons lichaam onder druk zet – we komen hier binnenkort op terug.

bekijk ons pinbord over dit onderwerp